Masz pytania?
608 320 901
533 210 986

O nas

Zajmujemy się branżą telekomunikacyjną oraz ochroną danych osobowych. Łączymy dbałość o łatwą i szybką komunikację, która w dzisiejszych czasach odbywa się głównie za pomocą sieci i telefonów komórkowych, ze staniem na straży bezpieczeństwa danych osobowych, jako jej nieodłącznej części.

U początku naszej działalności leży działalność doradcza i szkoleniowa z dziedziny zarządzania i sprzedaży. Głównie w branży telekomunikacyjnej, skąd wywodzą się nasze korzenie. Przez ok. 9 lat jako pracownicy sieci telefonii komórkowej, poznawaliśmy znaczenie, procedury i dobre praktyki związane z ochroną danych osobowych.
W późniejszym czasie, jako właściciel i osoba zarządzająca własnymi Salonami sieci Play rozwijaliśmy swoją wiedzę i umiejętności związane z dziedziną ochrony danych. Temat wydał się nam tak znaczący, że postanowiliśmy zdobyć także odpowiednie wykształcenie i certyfikaty, które dzisiaj pozwalają nam na profesjonalną obsługę firm różnych branż w dziedzinie ochrony danych. Tak, aby rzetelnie pomagać naszym Klientom chronić dane, minimalizować ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Co w efekcie prowadzi do zapewnienia spokoju właścicielom i pracownikom, którzy w codziennej pracy zajmują się w większym bądź mniejszym stopniu szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych.

Wiedza, ukończone kursy i szkolenia to niewątpliwie nasz atut, ale prawdziwą wartością w tej, jak i każdej innej branży jest doświadczenie i praktyka, która jak dobrze wiemy „czyni mistrza". Pracownikom UTIKOM również tych wartości nie brakuje. Prócz ogromnego bagażu doświadczeń, jaki zdobyliśmy podczas pracy w telekomach, z dumą możemy poszczycić się współpracą z kilkunastoma Firmami, które reprezentują różne branże. To pozwoli Państwu patrzeć ze spokojem w przyszłość, powierzając w nasze ręce dane osobowe swoje, swoich pracowników, kontrahentów i klientów.

Łukasz Krzystała – właściciel firmy FHU Łukasz Krzystała i twórca marki UTIKOM. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Od początku swojej działalności zawodowej zajmował się nadzorem nad poprawnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych, na początku swoich klientów, później również pracowników. Wiele lat "obcowania" z danymi osobowymi sprawiło, że uzyskaną wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się i tym samym pomaga innym. Absolwent studiów podyplomowych kierunku Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Ewa Szymiczek – pracownik firmy, Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Jej korzenia zawodowe również sprowadzają się do czynności związanych z dbaniem o dane osobowe podczas obsługi klientów, nadzoru nad ich należytym przetwarzaniem przez innych pracowników, aż po zajmowanie się obsługą i szkoleniem firm pod kątem zgodności z przepisami z sektora ODO.
Absolwentka Certyfikowanego Kursu Inspektora Ochrony Danych z warsztatem wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO organizowanego przez podmiot certyfikujący: Zontek i Wspólnicy Sp. k., ul. F. Płaskowickiej 46/1291; 02-778 Warszawa, prowadzonego przez Jacka Zontka uznanego eksperta z dziedziny ochrony danych osobowych.